de Vleugels

Strategie en design

In de vzw Maria Ter Engelen kunnen personen met een verstandelijke beperking terecht voor een dagelijkse kwaliteitsvolle en professionele begeleiding, dagopvang en woonondersteuning. De vzw heeft als missie om aan bewoners met een intensieve nood aan ondersteuning een kans te bieden om zichzelf te ontplooien in een warme en open sfeer. Hierbij hecht de organisatie veel waarde aan het uitdrukken van hartelijkheid, positieve communicatie, wederzijds respect en een groot gevoel aan verantwoordelijkheid.

Brand Activation

Branding/concepting

Corporate Drukwerk

Design

de VleugelsStrategie en design

In 2018 is de manier van aanpak en de missie van Maria Ter Engelen sterk veranderd sinds hun oprichting. Dit wil de vzw weergeven aan de hand van een nieuwe identiteit. Na uitgebreid overleg werd er gekozen voor de naam “de Vleugels”. Deze naam werd geïnspireerd uit hun aanpak vanuit een open en christelijke mentaliteit. Hun ultieme doel is om de bewoners een waardevolle plaats in de samenleving te laten innemen, en dit uit de overtuiging dat contact met elkaar je als persoon rijker maakt. En dat geeft vleugels.

Sinds april 2018 werd het zorgcentrum Marie Ter Engelen “De Vleugels” met als slogan “Thuis in warme zorg”. Deze nieuwe identiteit gaat samen met een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Group Van Damme heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe website en een gamma aan drukwerk gerealiseerd met de nieuwe visuele stijl van de Vleugels.

Ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe identiteit van Maria Ter Engelen heeft de Vleugels een boek ontworpen waarin de filosofie van het zorgcentrum uitgedragen wordt naar alle betrokkenen. De lezer maakt in het naslagwerk kennis met getuigenissen van bewoners en personeel, het ontstaan van de vzw, de verschillende diensten die ze er aan hun bewoners aanbieden, wat hun plannen zijn voor de toekomst en nog veel meer.